Green Business AB är ett konsultföretag med inriktning på att utveckla företag och andra privata organisationer samt offentlig verksamhet med avseende på miljöhänsyn och hur miljöfrågor kan utgöra en aktiv komponent i affärsverksamheten. Viktiga verktyg i detta arbete är miljölagstiftning och frivilliga ledningssystem, främst sådana som utarbetas med utgångspunkt från den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Green Business AB är ett fristående konsultföretag utan bindningar till andra kommersiella leverantörsintressen.

Green Business AB har en hög andel utvecklingsuppdrag, vilket gör att företaget ständigt har en hög kompetens inom sina uppdragsområden. Vi utvecklar modeller, metoder och utbildningar inom området, vilket kräver att företaget ständigt kan leverera senaste kunskap inom området.
 
Bakgrund
Richard Almgren har över 30 års erfarenhet från arbete inom miljöområdet och har en svårslagen överblick över vad som händer på området och kunskaper om vad som kan och bör göras.

Richard Almgren har också ett deltidsengagemang vid Universitet i Linköping, Tekniska Högskolan, Industriell miljöteknik och har därigenom också en inblick i forskarvärlden.

 

Kontakt
Adress:
Green Business AB, Trädgårdsvägen 3, 187 50 Täby

Telefon:
08-7589501
070-5688112

Fax: 08-7589501

E-post:
richard.almgren@greenbusiness.se

Organisationsnummer:
556592-2316

Företaget har F-skattebevis