Arbetet med ISO 14000-serien fortsätter. Serien innehåller nu ett tretiotal internationella standarder, tekniska rapporter och tekniska specifikationer. Nyheter på gång:
  • ISO 14001:2015 är publicerad, ISO 1404:2016 väntas publiceras under 2016

  • Ett arbete med gemensam struktur för alla ledningsstandarder för underlätta integrering av systemen hos användarna (miljö, kvalitet, livsmedelssäkerhet etc) har nu genomförts.

  • Ny standard om socialt ansvarstagande (Social Responsibility, SR), ISO 26000 är klar

  • Ny standard om miljökommunikation, ISO 14063 är klar

  • Nya standarder om hantering av klimatfrågan när det gäller dels mätning, övervakning och rapportering av växthusgaser, dels validering, registrering, verifiering och certifiering, är klara, ISO 14064 -14067

  • Arbete med standarder för att integrera miljöhänsyn i produkter är slutfört, ISO 14006
Richard Almgren är ordförande i SIS Tolkningsgrupp för tolkning av ISO 14001, bl a mot bakgrund av medverkan i arbetet med översyn av ISO 14001/14004, praktisk erfarenhet och att ha författat böcker i ämnet (se Bokbeställning).

Vill du veta tillämpningsläget i världen?

Antal certifierade organisationer enligt ISO 14001 och EMAS i förhållande till ekonomins storlek i resp land 2010


Antal certifierade organisationer enligt ISO 14001 och EMAS i världen 1995-2010Vill Du veta mera: www.sis.se