Green Business samarbetar med andra företag och kan därigenom öka kapaciteten