Green Business kan bl a utföra följande tjänster:

  • Utföra strategiska bedömningar inom miljöområdet

  • Utforma miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001

  • Utföra interna miljörevisioner

  • Utföra miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser (ISO 14015)

  • Bistå vid arbete med miljöredovisningar

  • Bistå med beräkningar av utsläpp av klimatgaser

  • Utforma och genomföra miljöutbildning