FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Richard Almgren och Torbjörn Brorson


  • Varför behöver jag ett miljöledningssystem?

  • Hur gör jag?

  • Hur fungerar det?

 

 

Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 har kommit att få stor både internationell och nationell spridning. Den används redan nu av hundratusentals företag och andra organisationer över hela världen för att få en bra hantering av miljöfrågorna. Det innebär att miljöfrågorna efterhand som ISO 14001 får genomslag kommer att hanteras på ett likartat sätt, oavsett var miljöstörningarna uppstår.

Boken bygger på den senaste versionen av standarden – ISO 14001:2015. En rad nyheter har tillkommit och antalet krav har utökats. Viktiga förändringar gäller bland annat miljöledningssystemets struktur, synen på ledningens ansvar samt att verksamhetens miljöpåverkan ska betraktas ur ett livscykelperspektiv. Boken ger handfast handledning till hur du inför ISO 14001 i ditt företag. Den visar också hur ett befintligt miljöledningssystem kan anpassas till de nya kraven.

Boken vänder sig till näringslivet med visst fokus på tillverkande företag. Den kan emellertid med fördel även användas av tjänsteföretag och offentlig verksamhet, konsulter och för utbildning.

Ett bra exempel på användningsområde är klimatfrågan som kommit att bli en miljöpolitikens ödesfråga. Varje företag bidrar mer eller mindre till klimatförändringarna. ISO 14001 bygger på målstyrning som grundkoncept. Boken ger god grund för hur varje företag och andra organisationer för egen del kan bidra till frågans lösning.

Torbjörn Brorson och Richard Almgren har stor erfarenhet av tillämpning av miljöledningssystem i näringslivet. Författarna har – tillsammans eller med andra medförfattare – skrivit ett antal böcker, exempelvis ”Lätt med ISO 14001”, ”Miljörevision”, ”Miljöarbetet stärker affärerna!” och ”Environmental Management”.

Torbjörn Brorson är fil dr och arbetar sedan många år som miljö- och hållbarhetschef i globala företag. Han är också professor i miljöledning och miljörevision vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet.

Richard Almgren är civilingenjör och konsult i miljöledning. Han har verkat yrkesmässigt på miljöområdet i många år, inom näringslivet, myndigheter, forskning och utbildning. Han har deltagit i utvecklingen av standarderna inom ISO 14000-serien. Han är ordförande i tolkningsgruppen hos SIS för ISO 14001 och examinaror hos SP för certifiering av miljörevisorer.

tillbaka