På den här sidan kan du beställa böcker och ladda ned pdf-dokument. Om du vill köpa fler ex eller flera olika böcker kan det löna sig med en kontakt först.

ISO 14001 för små och medelstora företag av Torbjörn Brorson och Richard Almgren (sjunde utgåvan, 2019)

Varför behöver jag ett miljöledningssystem? Hur gör jag? Hur fungerar det? Dessa frågor får du svar på i denna handbok. Handboken vänder sig främst till små och medelstora företag men även till stora företag, konsulter samt universitet och högskolor, läs mer >>

BeställMiljörevision av Richard Almgren och Torbjörn Brorson (Tredje utgåvan, 2019)
Miljörevision är en praktisk handbok för dem som arbetar med miljöledningssystem och miljörevision i både små och stora organisationer. Den fungerar även som kurslitteratur på universitetsnivå. läs mer >>

BeställEnvironmental Management
The fifth edition of the book Environmental Management – How to implement an environmental management system in a company or other organisation (Brorson & Larsson, 2011, ISBN 978- 91-631-9881-6 is now available. Since it first was introduced in 1998, the handbook is used in thousands of companies, at universities and by consultants all over the world. The recently updated version includes many practical experiences from the implementation of ISO 14001 in small and big companies. Detailed checklists for the initial environmental review, and the maintenance of ISO 14001, are found on the attached CD. Price 360 SEK (+VAT +shipment). läs mer >>

Beställ

Lätt med ISO 14001
Richard Almgren och Torbjörn Brorson.
Pris 419 kr (inkl moms) + frakt.
ISBN 9789171627759. (2010).

Miljöledningssystem är ett lämpligt verktyg för ett företag att hantera alla de miljökrav som idag ställs via såväl lagstiftning som marknaden. Boken ger en snabb översikt över hur ett miljöledningssystem fungerar och vilken nytta ett företag kan ha av att införa ett sådant system. Läs mer >>

Beställ

ISO 9001 för små och medelstora företag (2008) pris 737 (ink. moms) + frakt
Handboken hjälper dig med att införa och utveckla ett effektivt och levande kvalitetsledningssystem, baserat på den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.

Beställ
Valfrid Paulsson pris 200 kr (inkl moms) + frakt
Festskrift till Valfrid Paulsson (2005). läs mer >>

Beställ
Näringslivets insatser på miljöområdet
Richard Almgren
För Naturvårdsverket
LIU-IEI-RR--15/00232—SE
pdf (151s, 2,4 MB)

 

Stärkt miljöprövning i enklare former (2007)
Richard Almgren
Nutek R 2007:28

pdf(172s, 721 kB)

 

Utvärdering av IVL:s samfinansierade miljöforskning 2001-2006 (2008)
Richard Almgren
Naturvårdsverket rapport 5944

pdf(76s, 1.7 MB)

 

Ökad tillämpning av EMAS (2008)
Richard Almgren
Miljöstyrningsrådet Rapport 2008:11

pdf(49s, 225 kB)

 

Vår miljö 1930-2030 (2009)
Richard Almgren
Tryckta ex beställes från Svenskt Näringsliv,
08-553 430 00

pdf(61s, 6.0 MB)

 

Our environment 1930-2030 - (2013)
Richard Almgren

pdf(34s, 5.7 MB)

 

Miljöbalken - hur berör den Dig som företagare (2002)
Tryckta ex beställes från Svenskt Näringsliv,
08-553 430 00

pdf(32 s, 327 kB)

 

A toolbox for greening of products (2002)
Tryckta ex beställes från Svenskt Näringsliv,
08-553 430 00

pdf(84 s, 453 kB)

 

Sustainable industrial development in the year 2025 (2001)
Tryckta ex beställes från Svenskt Näringsliv,
08-553 430 00

pdf(28 s, 396 kB)