KONFLIKTER SAMARBETE RESULTAT


pris 200 kr (inkl moms) + fraktValfrid Paulsson personifierar på många sätt den moderna miljövården i Sverige. Han var med om att förbereda det som kom att bli svensk miljövård så som vi känner den idag. Han byggde upp och ledde Naturvårdsverket. Han var Naturvårdsverket – och det nästa i ett kvarts sekel. Under hands tid som generaldirektör blev svensk miljövård ett internationellt föredöme.

 
 Han var en debattglad generaldirektör, som i hög grad bidrog till att miljöfrågorna nästan ständigt stod på dagordningen. Han tog ställning även i kontroversiella frågor, intog stundtals inopportuna ståndpunkter, han försvarade dem, för det mesta framgångsrikt. Han torde ha varit sin tids mest kände generaldirektör, en av de få som var kända av en större allmänhet.


tillbaka