Lätt med ISO 14001

Richard Almgren och Torbjörn Brorson
Pris 419 kr (inkl moms) + frakt
ISBN 9789171627759 (2010)


 

 

Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 har kommit att bli den ledande förebilden för miljöledningssystem i olika former av organisationer. Sådana system tillämpas idag frekvent i företag över hela världen och bygger på den internationella standarden ISO14001 som anger vilka krav som bör ställas på ett effektivt system. Det innebär att ett miljöledningssystem med ISO 14001 som grund tillämpas på ett likvärdigt sätt över hela världen. Miljökrav ställs idag utifrån via såväl lagstiftning som marknaden men även från den egna organisationen. Miljöledningssystem är ett lämpligt verktyg som svar på dessa krav. Boken ger en snabb översikt över hur ett miljöledningssystem fungerar och vilken nytta ett företag kan ha av att införa ett sådant system. Innebörden förklaras med flera exempel från verkligheten. Mer information för den som vill utforma ett eget miljöledningssystem finns i boken "ISO 14001 för små och medelstora företag".

Syftet med ”Lätt med ISO 14001” är att ge en introduktion till begreppet miljöledningssystem och visa hur miljöledningssystem kan tillämpas. Målgruppen för denna bok är primärt trefaldig:

  • Ledningsgrupper och andra i företag som överväger att införa ett miljöledningssystem.
  • Personal i företag som redan påbörjat införandet och behöver en översikt att förklara vad ett miljöledningssystem är.
  • Bred målgrupp som har intresse i frågan, exempelvis konferensdeltagare som behöver en lätt översikt, eller universitet och högskolor som behöver underlag för en ”snabblektion”.

Denna översikt över miljöledningssystem har författats av Richard Almgren och Torbjörn Brorson. Båda har stor erfarenhet av tillämpning av miljöledningssystem i näringslivet. Författarna har också skrivit en handbok miljöledning (Brorson, Almgren, 2009, se ovan ), miljörevision (Almgren, Brorson, 2003), som är en av komponenterna i ett miljöledningssystem och även hur miljöledningssystem kan användas affärsmässigt (Almgren, Brorson, Enell, 2008).

tillbaka