Nyheter
Maj 2016
Rapporten Näringslivets insatser på miljöområdet publiceras

 
 

Green Business erbjuder konsulttjänster till företag som vill utveckla sitt miljöarbete.

Företagets motto "Green Business - makes environment profitable" betyder att åtgärder för att skydda miljön oftast kan räknas hem ekonomiskt (fler affärer, bättre relationer med omkringboende, minskade kostnader).

 
Läs mer >>


Boken ISO 14001
Läs mer om innehållet i den nya boken om ISO 14001 för små och medelstora företag.

Läs mer >>

ISO 14001-serien utvecklas
Arbetet med miljöstandarderna fortsätter.

 
Läs mer >>